Parkem a zoo-parkem Waschleithe
Parkem a zoo-parkem Waschleithe
Návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe
Návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe
Založené turistické sdružení Spiegelwald
Založené turistické sdružení Spiegelwald

Besucher: 19638876

Město Scheinfeld

Město Grünhain-Beierfeld spojuje od roku 1990 velice úzké partnerství s franským městem Scheinfeld. Partnerství měst vzniklo občanskými kontakty a iniciativami pro podporu při vybudování výkonné správy. Zpečetěno dne 28.10.1990 podpisem listiny mezi Beierfeldem a Scheinfeldem.

Mnohostranné vztahy občanů, spolků a spolupráce komunálních správ vytvořily a upevnily za uplynulá léta partnerský vztah. Několikrát v roce pobývají občané v partnerském městě, navštěvují pořady a tvoří úzké přátelství.

Třebívlice

Podpisem smlouvy o partnerství dne 16.06.2012 potvrdilo město Grünhain-Beierfeld a česká obec Třebívlice oficiálně své partnerské vztahy.

Ve slavnostním rámci a za přítomnosti poslanců obou komun podepsali starostové Joachim Rudler (Grünhain-Beierfeld) a Mgr. Josef Seifert (Třebívlice) společnou listinu budoucí spolupráce.

Smlouvou o spolupráci a partnerství se oba partneři zavazují udržovat spolu trvalé spojení, podporovat kulturní výměny, dále upevňovat přátelství a ve správné spolupráci sloužit míru a pokroku.

Mezi oběma partnery byla dohodnuta spolupráce v oblasti kultury, školství, tělovýchovy a sportu, dále v oblasti turismu a cestovního ruchu a pro společné realizování projektů.