Parkem a zoo-parkem Waschleithe
Parkem a zoo-parkem Waschleithe
Návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe
Návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe
Založené turistické sdružení Spiegelwald
Založené turistické sdružení Spiegelwald

Besucher: 19680905

Městská část Grünhain

Grünhain se stalo na Solné stezce vhodným místem pro řád cisterciánů, který zde kolem roku 1230 na místě malého hradu založil v Grünhainu klášter. Hrabě Meinhardt II. daroval klášteru Grünhain v roce 1233 10 vesnic, mezi nimi i Beierfeld. Život mnichů pozitivně ovlivnil celý region. Grünhain obdržel v roce 1267 městské právo, poté tržní, pivovarské a horní právo. Dary, odpustky a robotou vybudoval klášter své sídlo, náležely mu majetky až do Čech. Svými 56 vesnicemi a třemi městy představoval klášter v 15. století největší politickou a hospodářskou moc v Krušnohoří. Zánik a zpustošení bylo důsledkem reformace, selskou válkou, 30letou válkou, různými epidemiemi, požáry a hladomorem. V roce 1536 byl klášter Grünhain v souvislosti s reformací zrušen.

Poté byl založen úřad Grünhain, který vydržel až do 19 století. Bývalý úřední dům, klášterní areál, originálně zachovalá klášterní zeď, tak zvaná dlouhá kůlna (žitný dům kláštera), Liščí věž a opravený dřívější Torhaus jsou dnes ještě k vidění. Kostel St. Nikolai- je výrazem hrdého měšťanství bývalého úředního města Grünhain. Na nejvyšším bodě města, na Spiegelwaldu byl v roce 1999 znovu vystaven "König-Albert-Turm" (Věž krále Alberta). Při dobrém počasí je odtud jedinečný výhled do celého Krušnohoří. Vyhlídková věž je zařízená i výtahem pro vozíčkáře a umožňuje tím každému pohodlný přístup na vyhlídku.