Parkem a zoo-parkem Waschleithe
Parkem a zoo-parkem Waschleithe
Návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe
Návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" Waschleithe
Založené turistické sdružení Spiegelwald
Založené turistické sdružení Spiegelwald

Besucher: 19398908

Městská část Beierfeld

Beierfeld vznikl kolem roku 1208 stavbou poutního kostela. Kostel Peter-Paulus je jedním z nejstarších kostelů v Krušných horách. Jsou zde umístěny cenné náhrobní desky, ranně selský oltář, jediné zachované varhany od mistra Donatiho, měšťanské lóže a cenné epitafy. Od roku 1994 se tento kostel opravuje. Kulturně-historické sdružení Beierfeld e.V. kostel obdrželo jako památku a využívá jej ke koncertům a výstavám. Vedle Peter-Paulus kostela jsou v Beierfeldu ještě významné "domácí hory" v řezbářském domově v ulici Pestalozzistrasse a v Sasku jedinečné muzeum Červeného kříže.

V roce 1650 přechází Beierfeld pod panství majitelů Sachsenfeld. Od této doby se s začínajícím hornictvím mění ze selské vesnice na průmyslovou obec. Začínající výroba lžic v 17. a 18. století a plechařský průmysl v 19. století jsou rozhodujícím průmyslem pro toto místo. Začínající rukodělné výroby domácích a kuchyňských výrobků se na začátku 20 století přeměňují na tovární velkovýrobu. Výrobky z plechu, ale především lampy zajistily Beierfeldu světový věhlas.