Pozdrav slovo

Srdečně vítáme v Grünhain-Beierfeldu

Mílí občané,
Vážení návštěvníci města Grünhain-Beierfeldu,
Srdečně vás vítám v našem živém malém městě. Malebnost krajiny, kulturní a historické bohatství tvoří z města Grünhein-Beierfeldu správný cíl Západního Krušnohoří. Atraktivní hotely, příjemné restaurace, penziony a soukromé ubytování čekají na své hosty.

Tři části Grünhain, Beierfeld a Waschleithe nabízí celou širokou škálu krajinných struktur a jejich idylky až k průmyslové a městské funkčnosti.
Město Beierfeld je tvořeno dlouhou průmyslovou tradicí. Beierfeld byl dříve nazýván největší "průmyslovou vesnicí Německa". Pro zachování této tradice zvou stávající průmyslové zóny k "investování".

V překrásném údolí v chráněné krajině "Oswaldtalu", obklopeném ze všech stran lesy, leží městská část Waschleithe. S potěšením můžeme konstatovat, že vznikem krušnohorského "en Miniature", krátce nazývané "Koutek domova", které vzniklo v roce 1961, dále svým přírodním parkem a zoo-parkem z roku 1971 a návštěvnickou štolou "Herkules-Frisch-Glück" se tato krajina svým kontinuálním vývojem stala turistickou oblastí. Tady nachází návštěvníci i obyvatelé blízkého okolí odpočinek a volno časové aktivity.

Městská část Grünhain byla vytvářena cisterciánským klášterem, který vytvářel krajinu v západním Krušnohoří, a je znám i mimo hranici města. Zachovaná klášterní zeď, 1.4 km dlouhá, Fuchsturm (Liščí věž) s řezbářskou dílnou, městské muzeum a mnišská kašna s poštovním milníkem zvou k návštěvě.

Tato webová stránka vám, milí návštěvníci i noví obyvatelé, má pomoci v orientaci a umožnit vám rychlé přiblížení našeho města, zároveň je ale také pro naše obyvatelstvo a budoucí investory dobrým zdrojem informací.

Od doby začlenění obce Grünhain a města Grünhain do obce Beierfeld v letech 1999 resp. 2005 a následně založení města Grünhain-Beierfeld se správním sídlem v Beierfeldu, spolupůsobící komunální politikou, lokálním hospodářstvím a našimi občany vznikly hluboké, věcné a funkční cíle v restrukturalizaci našeho města. Mnoho se nám již podařilo, na cestě je ještě mnohé před námi.

Přesvědčte se o síle výkonů našeho města včetně jejich občanů.
Přejeme si, abyste se u nás cítili dobře a zase se k nám vrátili.

Váš starosta
Joachim Rudler.