Město Scheinfeld

Město Grünhain-Beierfeld spojuje od roku 1990 velice úzké partnerství s franským městem Scheinfeld. Partnerství měst vzniklo občanskými kontakty a iniciativami pro podporu při vybudování výkonné správy. Zpečetěno dne 28.10.1990 podpisem listiny mezi Beierfeldem a Scheinfeldem.

Mnohostranné vztahy občanů, spolků a spolupráce komunálních správ vytvořily a upevnily za uplynulá léta partnerský vztah. Několikrát v roce pobývají občané v partnerském městě, navštěvují pořady a tvoří úzké přátelství.

www.scheinfeld.de

Třebívlice

Podpisem smlouvy o partnerství dne 16.06.2012 potvrdilo město Grünhain-Beierfeld a česká obec Třebívlice oficiálně své partnerské vztahy.
Ve slavnostním rámci a za přítomnosti poslanců obou komun podepsali starostové Joachim Rudler (Grünhain-Beierfeld) a Mgr. Josef Seifert (Třebívlice) společnou listinu budoucí spolupráce.
Smlouvou o spolupráci a partnerství se oba partneři zavazují udržovat spolu trvalé spojení, podporovat kulturní výměny, dále upevňovat přátelství a ve správné spolupráci sloužit míru a pokroku.
Mezi oběma partnery byla dohodnuta spolupráce v oblasti kultury, školství, tělovýchovy a sportu, dále v oblasti turismu a cestovního ruchu a pro společné realizování projektů.

www.obec-trebivlice.cz