Městská část Grünhain

Za svojí nadregionální známost vděčí Grünhain stejnojmennému cisterciánskému klášteru. Založen byl v roce 1233 a ve středověku svými 56 vesnicemi a třemi městy tvořil největší politickou a hospodářskou moc v Krušnohoří. Právem města z roku 1267 měl Grünhain právo tržní, várečné a montánní. Dary, poplatky a robotou budoval klášter kontinuálně svůj majetek a měl tak nemovitosti až v Čechách. Ještě dnes je vidět úřední budovu, klášterní areál, zachovala se 1,4 km dlouhá klášterní zeď, zemská kůlna (obilní sklad kláštera), Liščí věž a opravený dům – brána. Unikátní kostel sv. Mikuláše (st Nikolaus-Kirche) je výrazem hrdého měšťanství v tehdejším úředním městě Grünhain. Na nejvyšším bodu města na hoře Spiegelwald byla v roce 1999 znovu otevřena věž „König Albert-Turm“. V roce 2005 bylo město Grünhain začleněno do sousedního Beierfeldu a je dnes součástí města Grünhain-Beierfeld.