Městská část Beierfeld

Beierfeld vznikl kolem roku 1208 stavbou poutního kostela Peter a Paulus. Památkově chráněny dům Boží je jedním z nejstarších kostelů v Krušnohoří a dnes je střediskem kulturního dění ve městě. Cenné epitafy,  měšťanské lóže, umělecké náhrobní desky a jedinečné, zachované Donáthovy varhany zdobí interiér kostela. Kromě kostela Petra a Pavla jsou dalšími cíli, které se vyplatí navštívit: Je to saské muzeum Červeného  kříže a Beierfeldská hornická krajina v řezbářském muzeu. V důsledku „volání hornictví“ se Beierfeld proměnil z původní selské vesnice k řemeslu a průmyslově vytvářené obci. V 17. /18. století vznikla manufaktura na výrobu lžic a plechových výrobků. To byly rozhodující průmyslové začátky. Ze začínající ruční výroby domácích kuchyňských potřeb se rozvinula začátkem 20. století tovární výroba ve velkých podnicích. Ale byly to především lucerny do vichřice, které zajistily Beierfeldu světový ohlas.