Hospodářství

Město Grünhain-Beierfeld má dlouhou průmyslovou historii. Nálezem rudy a jejím hutním zpracováním vynikala od 15. století pro Beierfeld zvlášť charakterická výroba lžic. Později se z této výroby rozvinuly další odvětví na zpracování kovů. Ze začátku to byly jen domácí výroby, později stroje domácí výrobu vytlačily a od poloviny 19. století se vyráběla kovovýroba továrním způsobem. Různé tovární výrobky z Beierfeldu jako "největší plechové vesnice Německa" zajistily výrobě nadregionální známost.

Dnes má Grünhain-Beierfeld věhlas jako silné průmyslové stanoviště s vysokým inovačním potenciálem a s více jak 2400 sociálně pojištěnými zaměstnanci.